13.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Які бувають і як боротися із хворобами й шкідниками полуниці й суниці

Види й боротьба зі шкідниками суниці й полуниці

Які бувають і як боротися із хворобами й шкідниками полуниці й суниціВирощують суницю у різних ґрунтово-кліматичних умовах. По строках дозрівання вона не має конкурентів і відкриває сезон споживання свіжих ягід. Як і інші культури, суницю ушкоджують шкідники й вражають хвороби

Суничний кліщ

Кліщі настільки малі, що побачити їх незбройний-ним оком майже неможливо. Тіло самки довжиною 0,2-0,25 мм, довгасто-овальне, злегка про-зрачное, спочатку біле, пізніше зі склоподібним жовтуватим або буруватим відтінком. Тіло самця яй-цевидно-овальної форми, довжиною до 0,15 мм. Дорослі кліщі - восьминогие.

Зимують запліднені сам-ки в підстави листових череш-ков. Навесні, незабаром після возоб-новления росту суниці, кліщі заповзають на молоді листи й відкладають яйця. Одна самка від-кладивает до 15 яєць. Через 10-16 днів отрождаются білі зморшкуваті шестиногие личинки. Їхній розвиток триває до десяти днів, після чого вони на 3-4 дня впадають у стан спокою й перетворюються в дорослих кліщів

Личинки й дорослі особини живуть на молодих листочках, що не розгорнулися, і виявити їх можна по заподіюваних ушкодженнях. Висмоктуючи сік з мо-лодих листочків, викликають їхню деформацію. Повреж-Денні листи не розвертаються, зморщені, за-держиваются в розвитку, здобувають жовтувато-маслянисте фарбування

З появою вусів суниці основна маса кле-щей переселяється на них і поступово распространя-ется по плантації. За вегетаційний період кліщ розвивається в чотирьох-п'яти поколіннях, накладива-ющихся друг на друга

Кліщі вологолюбні, тому в період стійкої сухої погоди більша частина їх гине. Масово розмножуються при вологій погоді або частих поливах. У таких услови-ях у другій половині літа угнете-ние рослин проявляються особливо сильно - Кущі дрібніють, залишаються недорозвиненими. Плодоносіння по-врежденних рослин різко знижується, узимку вони ча-сто гинуть

Міри боротьби

    Посадка матеріалом від здорових маткових кущів, не заселених кліщем. При підозрі на зараженість шкідником знезаражування розсади зануренням на 12-13 хвилин у воду, нагріту до 45°С с наступним ох-лаждением у холодній воді й висадженням. Обприскування рекомендованими препаратами заселених кліщем ділянок навесні, при відростанні перших листів суниці й після збору врожаю.

На старих, сильно заражених ділянках перед опри-скиванием після збору врожаю доцільно скосити й видалити листи суниці. При цьому треба обеспе-чить гарний догляд (полив, підгодівлю, розпушування), щоб суниця добре отросла й підготувалася кзимовке.

Сірий кореневий довгоносик

Ушкоджує суницю, малину, плодові культури, що перебувають поблизу посадок суниці. Розповсюджений повсюдно в зонах вирощування суниці

Жук коричнево^-сірий, довжиною 5-6 мм із коротким хоботком; перед-неспинка й надкрила нерівномірно покриті сірими, бурими лусочками, що добре маскують його під цвіт сухих рослинних залишків і ґрунту; надкрила опуклі, зрослі, у борозенках; ноги й вусики більше світлі; перетинчасті крила не розвинені - і жуки не літають. Зовні дуже схожий на сірого почкового довгоносика

Зимують жуки й личинки. Жуки - під листовою підстилкою й у ґрунті на глибині 2-3 см, личинки - на глибині залягання кореневої системи суниці

Жуки з'являються навесні, з початком вегетації суниці. Харчуються листами, обгризаючи їх із країв. Основну шкоду заподіюють у першій половині літа - у період бутонизации й перед цвітінням суниці

Після додаткового харчування самки відкладають під прилистками жовтуваті яйця. Через 10-14 днів отрождаются личинки - білі, безногі, зі зморшкуватим світлим волосистим тілом і жовтою головою. Живуть у ґрунті, ушкоджують корінь і кореневища суниці. Більшість личинок, закінчивши харчування, відразу окукливаются. Частина з них залишається на зимівлю й окукливается в наступному році. Молоді жуки отрождаются в липні, частково відкладають яйця. Через 2-3 тижні з них отрождаются личинки. У вересні жуки й личинки йдуть на зимівлю

Міри боротьби

    Просторова ізоляція (не менш 500 м) моло-дих посадок суниці від старих. Перекопування (загортання) старих земляничников відразу ж після збору врожаю, у результаті чого шкідник втрачає харчування. Обприскування посадок рекомендованими инсекти-цидами навесні, до цвітіння суниці, і після збирання врожаю - з появою жуків нового покоління.

Нематоди

Це дуже дрібні паразитичні хробаки. Побачити їх можна тільки під мікроскопом або через лупу. По мор-фологическим і анатомічним ознакам фітонематоди відрізняються від комах і інших видів тварин

Тіло їх подовжене, у попі-річковому розтині кругле, на окремі сегменти не рас-членовано. У передній частині ті-ла розташовані ротова по-лость і органи почуттів. У рото-виття порожнини перебуває колю-щий орган - стилет, яким нематода проколює епи-дермис рослин для харчування соком і руйнування клітин при пересуванні усередині рослини. У середній частині ті-ла розташовані середня кишка, полові залози й дру-гие внутрішні органи. Хвостова частина має коничес-кую, булавовидную або іншу форму. Довжина тіла біль-шинства видів фітонематод не перевищує 2 мм.

Розмножуються нематоди статевим шляхом. Розвиток їхніх личинок подібно з розвитком личинок комах. У вре-мя росту вони періодично линяють і зовні схожі на дорослих особин. За вегетаційний період розвиваються в декількох поколіннях

Сунична нематоди

Ушкоджує клбнику, дикоростучі рослини - перстач, жовтці, звездчатку й інші

Тіло подовжене, білувате, майже прозоре, закан-чивается простим шипом. Довжина самки - 0,8-1, самця - 0,5-0,7 мм.

Зимує нематода усередині заселених рослин, проходячи всі фази свого розвитку. З початком вегетації земля-ники відновляється й життєдіяльність шкідника. Заселяє нематода в основному пазухи листів і бруньки. Тут же, усередині тканин, самки відкладають яйця. Через тиждень із них отрождаются личинки

Після 1 ?2 тижнів харчування й розвитку личинки пре-обертаються в статевозрілі особин

Ознаки зараження й ушкодження рослин прояв-ляются в період цвітіння й плодоносіння й восени, а також під час утворення нових листів і застави-вания бруньок. У ці періоди в рослинах відзначається на-ибольшее кількість нематод

Ушкоджені рослини приосадкуваті, їх цветоноси вкорочені, стовщені. Черешки листів червоніють, истончаются. Листові пластинки здобувають більше темне фарбування, часто розвиваються кривими, іноді - скрученими, цельнокрайними, шкірястими, нерідко із червоними плямами

Сильно заражені рослини не плодоносять або про-роззують дрібні виродливі ягоди. На вусах чисельність нематоди збільшується в міру розвитку розеток. За літо розвивається 6-8 поколінь шкідника

Стеблевая нематоди Стеблова

Ушкоджує суницю й багато вирощуваних і дикоростучих трав'янистих рослин

Поширена повсюдно, найбільш шкідлива в Криму й степовій зоні

Стеблевая нематода трохи більше суничної: довжина тіла самки досягає 1,3 мм. Тіло самця й самки світле із загостреним кінцем

Зимує стеблевая нематода у фазі личинки другого-третього віків дорослих самок в ушкоджених частинах рослин. Навесні відновляє жизнедеятель-ность із початком сокодвижения в рослинах. Незабаром самки відкладають яйця в тканині стебел і листів. Від-Народжені личинки після 15-20 днів харчування пре-обертаються в дорослих особин. Живе й розмножується шкідник у всіх надземних частинах рослин. За пери-од вегетації розвивається в чотирьох-п'яти поколіннях

Ушкодження найбільше чітко проявляється в період від бутонизации до плодоносіння й восени. На цветоно-сах, черешках і жилках листів, на вусах з'являються здуття, поверхня їх стає рубчастою. У місцях зчленування черешків і листової пластинки утворяться блідо-зелені галли, які пізніше загнивають і стають бурими. Листові пластинки дрібніють,

стають зморшкуватими, покриваються пузиревид-ними здуттями й закручуються нижньою стороною нагору. Квіти і ягоди майже сидячі, більша частина їх засихає

Міри боротьби

    Повернення суниці на колишнє місце не раніше чим через 3-4 року. Посадка на нових ділянках тільки здорової расса-дой — основний прийом оздоровлення насаджень. Знезаражування розсади суниці перед висад-який шляхом термічної обробки водою, нагрітої до 47°С, з експозицією 10-15 хвилин і наступним ох-лаждением у холодній воді. Варто дотримувати осто-рожность, тому що занурення в більше гарячу воду від-рицательно позначається на стані розсади. Видалення наприкінці травня й восени із плантації зара-женних кущів з наступним їхнім спалюванням. Дотримання агротехніки вирощування, своевре-менное знищення бур'янистих рослин і послеубороч-них залишків.

Бура плямистість

Збудник - гриб. Захворювання поширене у всіх зонах вирощування культури

Ознаки захворювання. На листах з'являються крас-новато-бурі, округлі або неправильної форми п'ят-на, розпливчасті або обмежені жилками. Середи-На плям світліше, до периферії фарбування більше темна. Згодом плями стають бурими. На них з верхньої сторони листів - дрібні безладно розташований-ні подушечки: конидиальное спороношение гриба

Черешки листів і вуси рослин дивуються рідше, плями на них дрібні, злегка втиснені

Зимує гриб на відмерлої й зимуючої зеленої лисиць-тьях міцелієм або в стадії конидиального спороношения під епидермисом.

Навесні перезимовані й знову, що утворяться на грибниці суперечки, потоками повітря, комахами, з ка-пельной вологою переносяться на інші рослини. Конідії проростають тільки при наявності краплинно-рідкої вологи на листах

Зараження відбувається по обидва боки листової пластинки. Збудник вражає переважно старі листи, тому захворювання в більше сильному ступені проявляється в період плодоносіння среднеспелих і пізніх сортів суниці. Свого максимуму хвороба досягає в другій половині літа, особливо при періодичних опадах і на поливні ділянках

Масовий розвиток хвороби призводить до поразки й загибелі значної частини листів, що знижує продуктивність культури в наступному році

Міри боротьби

    Збір і знищення старих уражених листів восени або провесною. На незначні по площі ділянках видалення уражених листів і в період вегетації. Вирощування суниці з дотриманням агротехніки (не можна допускати загущения посадок, необхідно вчасно проводити розпушування (особливо на важких, високоплодородних ґрунтах, поливи й видалення бур'янів). Хімічні обробки рекомендованими фунгіцидами, які варто проводити на початку відростання листів суниці, повторно - під час відокремлення квіткових бруньок. При сильному розвитку хвороби третя обробка проводиться після збору врожаю.

Борошниста роса

Збудник - сумчастий гриб. Хвороба поширена повсюдно.

Ознаки захворювання. На листах з'являється білий паутинистий наліт. Частки уражених листів стано-вятся зморшкуватими, краї їх загинаються нагору, заси-ганьблять. Потім хвороба поширюється на цветоноси, квітки і ягоди. Незрілі ягоди перестають розвивати-ся, буріють і засихають; зрілі - як би припудрени, з характерним заходом цвілі

Зимує гриб міцелієм на зелених частинах рослин і клейстотециями на уражених відмерлих листах

Навесні на перезимованому міцелії утворяться ко-нидии. Звільняються й аскоспори із плодових тел. Але основним джерелом інфекції є конідії. Ос-Вобождаются й аскоспори із плодових тел. Але основ-ним джерелом інфекції є конідії. На рас-тения й нові ділянки конідії й аскоспори розносяться вітром, попадають і з посадковим матеріалом

Інкубаційний період конідій збудника на мо-лодих листах триває 3-4, на старих - 6-7 днів. У ті-чение літа відбувається багаторазове зараження расте-ний літніми конідіями. Молоді рослини вражають-ся сильніше, ніж старі

Максимальний розвиток хвороби доводиться на пе-риод цвітіння й плодоносіння, а також послеубороч-ний період у серпні. У середині літа міцелій гриба буріє й на ньому з'являються дрібні плодові тіла. З-Зревшие в них до осені аскоспори залишаються зимувати

Благоприятствуют розвитку хвороби тепла погода й порівняно підвищена відносна вологість повітря. За таких умов відбувається більше рясне спорообразование.

Міри боротьби

    Засадження нових ділянок здоровим матеріалом. Виконання всіх агротехнічних вимог при вирощуванні суниці. При вигонке її під плівкою необхідно періодичне провітрювання в теплі ча-си дня. Обприскування рекомендованими фунгіцидами в період масового відростання листів і після збору врожаю, особливо при скошуванні листів, поливі й підгодівлі добривами. Ураховувати, що підвищені дози азотних добрив сприяють інтенсивному розвитку хвороби.