2.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Черешня - урожайні сорти, посадка, обрізка й догляд за деревами

Про сорти, правильної обрізку й догляді за саджанцями черешні

Черешня - урожайні сорти, посадка, обрізка й догляд за деревамиОдержати якісні плоди черешні в короткий строк- не дуже й складно. Підберіть сорт, що відповідає вашим запитам, а також довідайтеся, який саджанець вибрати і як обрізати дерево на всіх етапах росту

Для успішного вирощування черешні важливо правильно вибрати посадковий матеріал, а потім дотримувати комплексу агротехнічних прийомів по догляду за деревами. Особливо це стосується формуючі обрізки.

ВИБІР САДЖАНЦЯ ЧЕРЕШНІ

Здобувати краще 1-2- літні саджанці, з добре розвитий кроною, що складається з 3-4 галузей довжиною 40 см. Стовбур повинен бути діаметром не менше 16 мм. Дерева у віці 3 років і більше адаптацію до нових умов переносять набагато гірше. У здорового деревця корінь повинен бути добре розвиненим і здоровим, без наростів і здуттів, а кора стовбура - чистої, гладкої, без лусочок і плям. Якщо вона зморшкувата, виходить, саджанець - підсушений, і швидше за все він не приживеться. Підщепа й привой у місці щеплення повинні явно контрастувати між собою. Не можна допускати й обламування бруньок на дереві, особливо в зоні кронирования, тому що тільки з них утворяться нові пагони

ПЕРША ОБРІЗКИ ЧЕРЕШНІ

Черешню формують відразу після ранньої весняної по-садки, однак можна сде-лать це в травні або в 1-й де-каде червня. Стимулювання росту галузей нижнього ярусу буде сприяти ран-йому плодоносінню й ос-лаблению ростових процесів у верхній частині крони. У нижньому ярусі залишають 4-5 кістякових галузей, у другому - 2-3, у третьому - 2 галузі, з відстанню між ярусами 70-80 см.

У добре розвинених са-женцев з 4-5 галузями, рас-покладеними в різні сто-рона, з кутами отхождения від провідника більше 45°, саму нижню гілку укорочують на 50-60 см. Вище розташовані пагони під-крають із таким розрахунком, щоб вони були приблизи-тельно на рівні нижнього, а центральний - на 10-15 см вище. Якщо галузі не преви-шают 60 см, їх укорачива-ют наполовину або третина довжини на одному рівні. У саджанців з невеликим до-личеством бічних галузей (1-3) або однобокої кро-ний всі галузі підріжуть до 20-30 см. Це потрібно, що-би стимулювати отрас-тание нових пагонів для закладки кістякових галузей нижнього ярусу. При докору-чивании галузей зріз нуж-але проводити на зовнішню бруньку, що спрямована на периферію крони, а на центральному провіднику - на внутрішню

ПОДАЛЬША ОБРІЗКИ

Якщо саджанець добре сформований, улітку в зоні штамба видаляють всі листи, щоб дерево не витрачало сили на утворення нових пагонів. У слаборозвинених саджанців для кращої приживлюваності можна залишати бруньки в зоні штамба

На наступний рік у дерев із сильним приростом формують кістякові галузі першого-другого порядку розгалуження. Звичайно гілкується черешня лише на кінцях галузей або в місці укорочування, образуя по 4-5 добре розвинених пагонів. У такому випадку зріз роблять на більше горизонтальну гілку, спрямовану на периферію крони з метою її розширення, а ос-тальні роблять коротше на 10-12 см. Галузі, що ростуть усередину крони, паралель-ні основним галузям і з гострими кутами отхож-дения, потрібно вирізати на кільце. Укорочування по-перегонів у ярусі проводять по довжині пагона продовження самої слабкої нижньої ске-літної галузі. Сам пагін не укорочують. Ті, які розміщені вище, обріза-ют до 40-50 см, а нижні й більше горизонтальні - до 70-80 см. Сильно розвитий центральний провідник краще перевести на більше слабкий пагін - конкурент, укоротивши на 10-15 см вище зрізів кістякових галузей

На основних галузях нижнього ярусу галузі вто-рого порядку закладають на відстані 30-60 см від стовбура, направляючи їх на пе-риферию крони. Якщо боко-ві пагони длиннее пагонів продовження кістякової галузі, їх укорочують. Якщо ж їхня довжина не перевищує 40-50 см, залишають неуко-роченними й вони обростають букетними гілочками

Для закладки второ-го ярусу на відстані 70-80 см від першого виби-рают 2-3 пагона з кутами отхождения від стовбура 50-60з і рівномірно спрямований-ні в різні сторони. Їх укорочують на рівні по-перегонів продовження кістяк-них галузей першого ярусу, а центральний пагін - на 15-20 см вище. По такому ж принципі формують галузі третього ярусу, кото-рий закладають на висоті 50-60 см від другого. метою її розширення, а ос-тальні роблять коротше на 10-12 см. Галузі, що ростуть усередину крони, паралель-ні основним галузям і з гострими кутами отхождения, потрібно вирізати на кільце. Укорочування по-перегонів у ярусі проводять по довжині пагона продовження самої слабкої нижньої ске-літної галузі. Сам пагін не укорочують. Ті, які bразмещени вище, обріза-ют до 40-50 см, а нижні й більше горизонтальні - до 70-80 см. Сильно розвитий центральний провідник краще перевести на більше слабкий пагін - конкурент, укоротивши на 10-15 см вище зрізів кістякових галузей

На основних галузях нижнього ярусу галузі вто-рого порядку закладають на відстані 30-60 см від стовбура, направляючи їх на пе-риферию крони. Якщо боко-ві пагони длиннее пагонів продовження кістякової галузі, їх укорочують. Якщо ж їхня довжина не перевищує 40-50 см, залишають неуко-роченними й вони обростають букетними гілочками

Для закладки второ-го ярусу на відстані 70-80 см від першого виби-рают 2-3 пагона з кутами отхождения від стовбура 50-60° і рівномірно спрямований-ні в різні сторони. Їх укорочують на рівні по-перегонів продовження кістяк-них галузей першого ярусу, а центральний пагін - на 15-20 см вище. По такому ж принципі формують галузі третього ярусу, кото-рий закладають на висоті 50-60 см від другого

Правильна обрізки черешні

При виконанні обрізки недосвідчені садівники звичайно допускають такі помилки:

1. Нерозгалужений саджанець залишають довгим, обрізаючи його на висоті 100-120 см. Але в 1-й рік після посадки в черешні утвориться всього 1-2 пагона. Якщо в таких дерев на наступну весну для формування нижнього ярусу вкоротити ці дві галузі наполовину або третина, нові пагони будуть ще вище (1,5-1,7 м від землі). З таких дерев незручно збирати врожай. Укорочувати однолітки потрібно на висоті 50-60 см з розрахунком, щоб нижче місця зрізу було не менше 4-5 добре розвинених бруньок. Якщо ж вони в зоні кронирования виламані, зріз роблять на 1-2 бруньки, які збереглися, а в наступному році обрізку на крону варто поновити

2. Не укорочують верхні галузі, тобто не стримується ріст дерев у висоту. При цьому крона здобуває пірамідальну форму з незначною кількістю галузей у нижньому ярусі. Згодом переформовувати такі дерева недоцільно, тому що галузі швидко товщають, а більші рани в черешні викликає камедетечие й ослаблення дерева

3. Сильно укорочують однолітні галузі (до 30-40 см), що викликає ще більшу активність ростових процесів, а плодоносіння затягається

4. До молодих дерев застосовують детальну обрізку, тому підсилюється ріст і менше заставляється букетних гілочок, а виходить, знижується врожайність черешні

ВІДГИНАННЯ Й ВИЛОМКА ПАГОНІВ

Змінювати кут отхождения галузей можна не тільки про-різання, а й відгинанням їх до горизонтального положення в травні або серпні. Це ос-лабляет ріст і сприяє закладці плодових образо-ваний по всій довжині галузі

Нижні галузі відхиляють шпагатом і закріплюють до вбитого в ґрунт металличес-кім шпилькам або подве-шивая на них грузики. Якщо якої-небудь галузі не вдається додати таке положення, краще її вирізати на кільце. Пагони, що утворилися в другому ярусі відгинають, фик-сируя до нижніх

У період першої полови-ни вегетації (травень, червень) ефективна також виломка зайвих пагонів, конкурен-тов центрального проводни-ка. При цьому дерево менше травмується, а рани бист-рее гояться

ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМИРОВА-НИЯ КРОНИ ДЕРЕВА ЧЕРЕШНІ

Формування крони завір-шают на 5-6-й рік. У цей пе-риод і наступного 3-4 року лише мінімально прорежи-вают крон) і видаляють сильно-рослі пагони, спрямовані усередину. Верхівки кістякових галузей, що ростуть вертикаль-але нагору, зрізують на боко-ві пагони для розширення крони й злегка укорочують окремі напівкістякові галузі на бічні разветвле-ния. Ріст дерев ограничи-вают на висоті 3,5-4 м. Для цього пагін продовження центрального провідника із суміжними з ними сильнорос-лими пагонами зрізують над більше слаборослими й распо-ложенними горизонтально. Зниження висоти дерев варто проводити влітку: у період збирання врожаю або відразу після її. Це способс-твует кращому загоєнню ран і ослабленню ростових процесів

Популярні в дачників урожайні сорти черешні

Валерія

  1-2 декада червня Плід опукло-серцеподібний, темно-червоний. М'якоть темно-червона, напівхрящувата, кисло-солодка. Важать 7,5-10 р. Плюси сорту - Ранній строк дозрівання, крупноплодность, зимостійкість, стійкість до хвороб і растрес-киванню плода. Мінуси сорту - У період дощів плоди можуть загнивати на дереві.

Ярославівна

  2 декада червня Плід опукло^-яйцеподібний, упло-щенний з боків, темно-червоний. М'якоть темно-червона, напівхрящі-ватая, кисло-солодка. Важать 6,3-7 р. Плюси сорту - Скороплодность, зимо - і посухостійкість, стійкість до розтріскування. Об Схильність до перевантаження плодами.

Травнева

  2-3 декада травня Плід опукло-серцеподібний, темно-червоний. М'якоть червона, напівхрящувата, кисло-солодка. Важить 5-6,3 р. Плюси сорту - Ранній строк дозрівання, висока зимостійкість і смакові якості. Мінуси сорту - Високорослі дерева з гострі-мі кутами отхождения галузей.

Бленкенбург (жовта черешня)

  1-2 декада червня Плід тупо-серцеподібний, жовтий. М'якоть жовта, ніжна солодка. Важить 4,7-6 р. Плюси - Ранній строк дозрівання, висока зимостійкість, стійкість до розтріскування, середня сила росту. Мінуси - Низька транспортабельність, мокрий відрив від плодоніжки, слабка стійкість до коккомикозу при підвищеній вологості.

Любава

  3 декада червня-1 декада липня Плід опукло^-серцеподібний, жел-тий сянтарно-красним рум'янцем. М'якоть ясно-жовта, хрящувата, солодка. Важать 8-9,8 р. Плюси сорту - Зимостійкість і стійкість до хвороб, товарні якості, стійкість до розтріскування. Мінуси - У дощовий період плоди можуть загнивати на дереві.

Аннушка

  3 декада червня Плід широкоокруглий, темно-крас-ний. М'якоть червона, хрящувата, солодка. Важать 8-10 р. Плюси сорту - Високі зимостійкість, товарність плодів, чудовий смак плодів, стійкість до розтріскування. Мінуси сорту - Нестабільність плодоносіння

Дончанка

  3 декада червня - 1 декада липня Плід округлий, бурштиново-червоний. М'якоть ясно-жовта, полухрящева-танучи, кисло-солодка. Важать 7,5-8,7 р. Плюси сорту - Скороплодност, висока зимостійкість і засухоустойчи-вость, стійкість до хвороб і розтріскування. Мінуси сорту - Схильність до перевантаження плодами.

Відрада

  2-3 декада червня Плід сплощено-серцеподібний, темно-червоний. М'якоть рожево-червона, хрящувата, солодка. Важать 7,6-9,8 р. Плюси сорту Крупноплодность і одномер-ность плодів, розкидиста крона.

Мелитопольская мирна

  2-3 декада червня Плюси сорту - Плід плоско-опукло-серцеподібний, темно-червоний. М'якоть темно-крас-ная, хрящувата, кисло-солодка. Важать 9,2-13 р. Мінуси сорту - Середня сила росту, висока товарність плодів, стійкість до розтріскування.

Донецьке вугіллячко

  1 декада липня Плід округлий, темно-червоний, майже чорний. М'якоть темно-червона, хрящувата, солодка. Важать 8-9 р. Плюси сорту - Підвищена морозо - і засу-хоустойчивость, висока якість плодів.

За матеріалами журналу Улюблена Дача - травень 2010