7.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Як зробити щоб лимон у кімнаті давав плоди

Робимо так щоб кімнатний лимон плодоносив

Як зробити щоб лимон у кімнаті давав плодиЛимон від-личается значним по-лиморфизмом. Навіть при вегетативному размноже-нии з'являється безліч форм, різних по био-логічним і морфологи-ческим ознаках. Зі сміття-тов і клонів, возделивае-мих на в кімнатних умовах, сліді-ет назвати Новогрузинський, Вілла-Франка, Ударник, Дженоа, Лисбон.

Кращим сортом для оброблення в закритому ґрунті є китайський карликовий лимон Мейера, характерні особливо-сти якого - висока врожайність, скороплодность, низькорослість, пови-шенная морозостійкість і стійкість до хвороби мальсекко.

Лимон Мейера небіль-шое, що легко піддається формуванню рослина з округлої компактної кро-ний і невеликим количе-ством колючок. Бутони й квітки зібрані в грона. Плоди містять 2,8-3,5% цукру, близько 4% лимон-ний кислоти й 40 мг% ви-тамина З.

У плодоносіння расте-ние вступає на другий-третій рік після посадки на постійне місце. Пло-Ди опукло^-овальні, мас-сой 80-120 г, м'якоть світло-ло-жовта, дуже соковита, з більшою кількістю рє-мян.

Щорічно ранньої вага-ний, після зняття вкриттів видаляють всі жирові по^-біжи, а на штамбі вирізу-ют на кільце всі знову, що по^-є пагони. Вага-Ний наступного року ви-росшие кістякові пагони укорочують на 10-15 см.

Надалі прово-дят поточний догляд: докору-чивают сильно витягнуті тонкі й слабкі пагони, видаляють хворі й поло-манні гілки, вирізують загущающие крону гілки

У зв'язку з низкою зимо-стійкістю лимон у біль-шинстве випадків виращи-вается в захищеному грун-ті

Як правило, перша про-різання робиться при посад-ке рослин на постійне місце. На другий і третій рік ви формуєте крону. На цьому формування рас-тений закінчується

У зв'язку з високої ин-тенсивностью чи культури-мона в закритому ґрунті рослини вимагають усилен-ного харчування

До п'ятирічного возра-ста вносять 10 кг органіки на одна рослина, від 10 до 20 років - 20-30 кг. Внесе-Ние мінеральних удобре-ний також дифференциру-ется залежно від віз-раста рослин і складаючись-ния насаджень. Фосфор-Ні й калійні добрива вносять у ґрунт на основі її агрохімічного ана-лиза.

Перше внесення азот-них добрив проводит-ся слідом за глибокою про-работкой ґрунту, на початку вегетації, до бутонизации й цвітіння рослин, з розрахунку 40% повної дози

Норми внесення азоту в чистій речовині диффе-ренцируются в зависимо-сти від віку й складаючись-ния рослин (1-3 року -50-60 г на одне дерево, 4-5 років - 80-100 г, 6-7 років -150-200 г на дерево), а на полновозрастні - у зави-симости від рівня врожай-ности (5-10 кг - 200 г, 11-15 кг-250 г, 16-20 кг-300 г, 21 кг і вище - 450 г на одне дерево).