25.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Закон 'Про бджільництво' Краснодарського краю - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентар

Закон 'Про бджільництво' Краснодарського краю - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентарЗакон 'Про бджільництво' Краснодарського краю - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентар.

Закон Краснодарського краю "Про бджільництво"

(у ред. Закону Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ) Справжній Закон здійснює регулювання діяльності по розведенню, Змісту медоносних бджіл, їхньому використанню для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин, виробництву продуктів бджільництва, охороні медоносних бджіл, забезпеченню захисту прав і інтересів фізичних і юридичних осіб, що займаються бджільництвом на території Краснодарського краю. Стаття 1. Мета й завдання справжнього Закону Метою справжнього Закону є правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні діяльності в області Бджільництва і забезпеченні охорони медоносних бджіл. Справжній Закон спрямований на рішення наступних завдань:створення умов для Розведення, змісту медоносних бджіл, використання їх для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин;розвиток виробництва Продуктів бджільництва;охорона Медоносних бджіл;забезпечення захисту прав і інтересів фізичних і юридичних осіб, що займаються Бджільництвом на території Краснодарського краю

Стаття 2. Основні поняття й терміни, використовувані в Законі У справжньому Законі застосовуються наступні основні поняття й терміни:Бджільництво - розведення, зміст і охорона медоносних бджіл, їхнє використання для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин і одержання продуктів бджільництва, а також діяльність, пов'язана з переробкою й реалізацією продуктів бджільництва;Бджоляр - громадянин, що займається бджільництвом;Бджолина родина - співтовариство медоносних бджіл, що складає з робочих бджіл, трутнів і бджолиної матки, що живуть у вулику або гнізді;Вулик - спорудження для змісту бджолиної родини;Пасіка - розташовувані в певному місці вулики із бджолиними родинами й необхідне майно для занять бджільництвом;Стаціонарна пасіка - пасіка, розташовувана на постійному місці протягом року;Кочова пасіка - пасіка, тимчасово розташовувана в джерел медозбору або масивів сільськогосподарських ентомофильних рослин на період медозбору;Бджолиний рій - нова бджолина родина, що сформувалася в основній бджолиній родині й самостійно вилетіла з її при природному роїнні;Продукти бджільництва - продукти, зроблені медоносними бджолами в результаті їхнього природного існування, а також самі бджоли у всіх біологічних формах і стадіях життєвого циклу й бджолині родини;Вощина - аркуші з воску після спеціальної обробки для відбудування бджолиних стільників;Порода медоносних бджіл - група бджолиних родин, що сформувалася під впливом природного добору в певних кліматичних умовах і обладающая комплексі ознак, що стійко передаються від покоління до покоління;Популяція медоносних бджіл - сукупність бджолиних родин у межах породи медоносних бджіл, що сформувалася на певній території й володіє загальному генофонді;Генотип медоносних бджіл - спадкоємна основа організму медоносних бджіл (сукупність всіх спадкоємних генів організму);Ентомофильні рослини - рослини, що запилюються комахами;Джерела медозбору - рослини, які утворять нектар і пилок і служать для медоносних бджіл джерелами природного корму. Стаття 3. Правове регулювання в області бджільництва Правове регулювання в області Бджільництва здійснюється законодавством Російської Федерації, законодавством Краснодарського краю й нормативних актів органів місцевого самоврядування в Краснодарському краї. Стаття 4. Кількість бджолиних родин, що перебувають у власності у фізичних і юридичних осіб Кількість бджолиних родин, що перебувають у власності у фізичних і юридичних осіб, не обмежується, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації. (вред.

Закону Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ) Частина 2 виключена. - Закон Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ. Стаття 5. Реєстрація й облік бджолиних родин Реєстрація й облік Бджолиних родин, що перебувають у власності у фізичних і юридичних осіб, здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації територіальними органами Федеральної служби державної статистики. Власники пасік повинні дотримувати наступних умов: (абзац 1 у ред. Закону Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ)наявність Ветеринарно^-санітарного паспорта на кожну Пасіку, що засвідчує її ветеринарно-санітарний стан;Ветеринарно-санітарні паспорти пасік видаються їхнім власникам установами державної ветеринарної служби Краснодарського краю по місцю реєстрації пасіки при пред'явленні документів, видаваних відповідними органами місцевого самоврядування, що засвідчують права власників пасік;власники пасік щорічно представляють в установи державної ветеринарної служби Краснодарського краю по місцю реєстрації бджолиних родин ветеринарно-санітарні паспорти пасік, а також результати лабораторних досліджень епизоотического стану бджолиних родин для внесення у ветеринарно-санітарні паспорти пасік даних про ветеринарно-санітарний стан медоносних бджіл і кількість бджолиних родин. Стаття 6. Ветеринарно-санітарний нагляд у бджільництві Ветеринарно-санітарний нагляд у бджільництві здійснюють відповідно до законодавства Російської Федерації й законодавством Краснодарського краю установи державної ветеринарної служби Краснодарського краю, які контролюють проведення на пасіках необхідних ветеринарно-санітарних заходів

Розмір оплати послуг за лабораторні дослідження епизоотического Стану бджолиних родин, видачу ветеринарно-санітарних паспортів пасік їхнім власникам установлюється відповідно до прейскуранта на платні ветеринарні послуги, надавані установами державної ветеринарної служби Краснодарського краю, і договору між споживачем і виконавцем на надання ветеринарних послуг. (у ред. Закону Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ) Установи державної ветеринарної служби Краснодарського краю у встановленому порядку здійснюють нагляд за господарським оборотом бджолиних родин, бджолиних маток і продуктів бджільництва, за якістю реалізованих продуктів бджільництва, а також за виробництвом вощини. Не допускається поширення штучної вощини, виготовленої кустарним способом без термообробки (автоклавирования). (у ред. Закону Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ) Частина 4 виключена. - Закон Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ. Стаття 7. Розміщення пасік Розміщення фізичними і юридичними особами Стаціонарних пасік на земельних ділянках, що перебувають у їхній власності, володінні або користуванні, або на земельних ділянках, що перебувають у власності, володінні або користуванні інших осіб, а також на землях лісового фонду виробляється відповідно до законодавства Російської Федерації. Фізичні і юридичні особи розміщають Пасіки на такій відстані від установ охорони здоров'я, утворювальних установ, установ культури, що забезпечує безпека громадян

Порядок безпечного розміщення вуликів із бджолиними родинами визначається спеціально вповноваженим органом виконавчої влади Краснодарського краю в області бджільництва. Стаціонарна пасіка, розташована в населеній місцевості або в безпосередній близькості від шляхів прогону худоби, повинна бути обнесена забором або густим чагарником висотою не менш двох метрів, що перешкоджають прольоту медоносних бджіл у поверхні землі, або оснащена вуликами, що перебувають на висоті не менш двох метрів від поверхні землі. Органи місцевого самоврядування в Краснодарському краї й органи керування лісовим господарством Краснодарського краю сприяють фізичним і юридичним особам у розміщенні стаціонарних пасік із правом зведення необхідних будівель за умови, що розміщення пасік не суперечить екологічним і ветеринарно-санітарним нормам, установленим законодавством. Кочові пасіки розміщаються в Джерел медозбору на такій відстані від інших пасік, при якому забезпечуються продуктивний зміст бджолиних родин і ефективне запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин. Не допускається розміщення Кочових пасік на шляху літа бджіл з іншої раніше розміщеної пасіки до джерел медозбору, а також поблизу садиб громадян, що мають медичний висновок про алергійну реакцію на укуси бджіл

Власник Кочової пасіки зобов'язаний подати відомості про передбачуване її розміщення й пред'явити ветеринарно-санітарний паспорт пасіки в орган місцевого самоврядування муніципального утворення по місцю розміщення пасіки. Причепи, платформи, павільйони й пересувні будки, обладнані під Кочові пасіки, ставляться до технологічного сільськогосподарського встаткування. Для розміщення Стаціонарних і кочових пасік органи керування лісовим господарством Краснодарського краю надають фізичним і юридичним особам ділянки земель лісового фонду, переважно не покриті лісом. При відсутності таких ділянок під пасіки приділяються лесопокриті площі із проведенням рубань за плату відповідно до встановлених розцінок. Кожна пасіка, розташована на території лісового фонду, повинна бути оснащена протипожежним устаткуванням

Особи, відповідальні за протипожежний стан пасік, відповідають за порушення правил пожежної безпеки в лісах відповідно до законодавства. Стаття 8. Надання земельних ділянок для здійснення діяльності в області бджільництва Земельні ділянки для здійснення діяльності в області Бджільництва надаються фізичним і юридичним особам відповідно до земельного законодавства Російської Федерації, лісовим законодавством Російської Федерації й сьогоденням Законом. Власники, власники й користувачі земельних ділянок, найбільш зручних для розміщення вуликів і пасік, надають фізичним і юридичним особам, що займається бджільництвом, відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації, земельним законодавством Російської Федерації, лісовим законодавством Російської Федерації й сьогоденням Законом можливість розміщення вуликів і пасік на таких ділянках на період цвітіння джерел медозбору незалежно від місць реєстрації бджолиних родин

Розміщення вуликів і пасік у садівничих, огороднических або дачних некомерційних об'єднаннях регулюється їхніми установчими документами. Стаття 9. Використання бджолиних родин для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин Фізичних і юридичних осіб, що здійснюють діяльність по обробленню сільськогосподарських ентомофильних рослин, з метою підвищення їхньої врожайності можуть використовувати бджолині родини, що перебувають у власності інших осіб, з оплатою послуг з організації запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин бджолами на підставі договорів із власниками пасік відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації. Стаття 10. Реалізація продуктів бджільництва Реалізація меду і інших Продуктів бджільництва здійснюється їхніми власниками відповідно до законодавства Російської Федерації за своїм розсудом за договірними цінами при наявності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки й результатів лабораторних досліджень на відповідність продуктів бджільництва державним стандартам. За реалізацію фальсифікованих продуктів бджільництва винні несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації

Стаття 11. Охорона медоносних бджіл 1. Охорона медоносних бджіл забезпечується відповідно до законодавства Російської Федерації й сьогоденням Законом за допомогою:дотримання фізичними і юридичними особами зоотехнічних і ветеринарно-санітарних норм і Правил змісту медоносних бджіл і розміщення вуликів і пасік у джерел медозбору;виконання фізичними і юридичними особами вимог по охороні навколишнього природного середовища, шляхів кочівель і міграції медоносних бджіл;охорони вуликів з Бджолиними родинами від руйнування й знищення;запобігання отруєння Медоносних бджіл пестицидами й агрохімікатами;попередження Хвороб медоносних бджіл, їхнього лікування, боротьби зі шкідниками бджолиних родин;безперешкодного перевезення Бджолиних родин;організації наукових досліджень в області охорони Медоносних бджіл;реклами бджільництва в засобах масової інформації, виховання в громадянах дбайливого відношення до медоносних бджіл, у тому числі заохочення діяльності по охороні медоносних бджіл;здійснення державної підтримки бджільництва. 2. Виключений. - Закон Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ. Стаття 12. Основні вимоги до організації охорони й раціонального використання медоносних бджіл Основними вимогами до організації охорони й раціонального використання Медоносних бджіл є:науково обґрунтоване зоотехнічне й ветеринарне обслуговування бджолиних родин фахівцями державних служб в області зоотехнії й ветеринарії;здійснення мер по охороні природного середовища перебування Медоносних бджіл, умов їхнього відтворення, розмноження, кочівель і шляхів міграції медоносних бджіл;оптимальне Розміщення вуликів і пасік на територіях, зайнятих насадженнями, що бідують у запиленні;забезпечення Бджолярів на договірних умовах науковими консультаціями про методи бджільництва й надання їм практичної допомоги фахівцями в області зоотехнії й ветеринарії. Стаття 13. Охорона медоносних бджіл при застосуванні пестицидів і агрохімікатів у сільському й лісовому господарствах 1. Застосування пестицидів і агрохімікатів у сільському й лісовому господарствах здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації про безпечний обіг з пестицидами й агрохімікатами. 2. Застосування пестицидів і агрохімікатів для обробки садів, полів, лугів, лісів, полезахисних лісосмуг і деревинно-чагарникових насаджень у період цвітіння джерел медозбору здійснюється в порядку, установленому пунктом 3 справжньої статті. 3. Сільськогосподарські підприємства будь-яких організаційно-правових форм і форм власності й селянські (фермерські) господарства, що застосовують пестициди й (або) агрохімікати для обробки сільськогосподарських і лісових джерел медозбору, зобов'язані використовувати їх відповідно до санітарних правил і нормами з метою попередження й ліквідації хвороб, отруєнь і основних шкідників бджіл. (п. 3 у ред. Закону Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ) Стаття 14. Охорона медоносних бджіл при проведенні лісозаготівельних і лісогосподарських робіт Охорона медоносних бджіл при проведенні лісозаготівельних і лісогосподарських робіт забезпечується шляхом виконання заходів щодо підвищення продуктивності лісів лісокористувачами й лісгоспами федерального органа керування лісовим господарством відповідно до лісовпорядних проектів

Стаття 15. Охорона генотипів медоносних бджіл 1. Робота зі збереження, відтворенню й поліпшенню генотипів Медоносних бджіл здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації й законодавством Краснодарського краю. 2. Сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) господарства, а також власники індивідуальних пасік повинні містити популяції медоносних бджіл, які передбачені планом породного районування медоносних бджіл по Російській Федерації й Краснодарському краї. Для збереження й відтворення популяції Медоносних бджіл створюються племінні пасічницькі господарства й пасіки

Навколо племінних пасік (репродукторів) установлюється захисна зона в радіусі не менш 15 - 20 кілометрів, на територію якої забороняється ввіз бджолиних родин або бджолиних маток інших порід і популяцій медоносних бджіл. 3. Завезення в Краснодарський край Бджолиних родин і Бджолиних Маток інших порід, а також розміщення в краї кочових пасік з інших регіонів здійснюються відповідно до ветеринарних вимог

(п. 3 у ред. Закону Краснодарського краю від 22.07.2004 N 760-КЗ) Стаття 16. Державне й муніципальне керування в області бджільництва 1. Державне й муніципальне керування в області Бджільництва здійснюється шляхом:координації діяльності державних, наукових, господарських організацій, що займаються бджільництвом, незалежно від форм власності;організації підготовки й перепідготовки кадрів Бджолярів, їх методичного й інформаційного забезпечення з питань бджільництва;контролю за дотриманням плану породного районування Медоносних бджіл, правил продажу, перевезення, пересилання медоносних бджіл і бджолиних маток, здійсненням паспортизації пасік, джерел медозбору;припинення або заборони реалізації Продуктів Бджільництва, придбання бджолиних родин і бджолиних маток, пасічницького інвентарю, устаткування й матеріалів, лікарських препаратів і дезинфецирующих засобів у випадку порушення норм законодавства на проведення цих видів діяльності;контролю за дотриманням сільськогосподарськими й іншими підприємствами й організаціями встановлених правил застосування засобів захисту рослин, а також правил збереження середовища перебування й діяльності медоносних бджіл, умов їхнього розмноження, шляхів кочівель і міграції. Стаття 17. Державна й муніципальна підтримка в області бджільництва 1. Державна підтримка в області Бджільництва здійснюється за допомогою:відшкодування витрат на ліквідацію епізоотії, карантинних і найнебезпечніших захворювань Медоносних бджіл, проведення наукових досліджень в області бджільництва, проведення заходів щодо охорони генотипів медоносних бджіл;надання пільг по сплаті крайових податків фізичним і юридичним особам, що займаються Бджільництвом;надання безкоштовного лісового квитка для розміщення кочових пасік на території лісового фонду відповідно до лісового законодавства Російської Федерації й законодавству Краснодарського краю;надання пільгових кредитів фізичним і юридичним особам, що займаються Бджільництвом, і залучення інвестицій на пільгових умовах. 2. Органи місцевого самоврядування в Краснодарському краї відповідно до програм розвитку галузі Бджільництва вправі здійснювати міри муніципальної підтримки розвитку даної галузі

Стаття 18. Дозвіл суперечок при здійсненні діяльності в області бджільництва Суперечки, що виникають між фізичними, юридичними особами при здійсненні діяльності в області Бджільництва, дозволяються в порядку, установленому законодавством Російської Федерації. Стаття 19. Набрання чинності справжнім Законом Справжній Закон набуває чинності від дня його офіційного опублікування. И. о. голови адміністрації Краснодарського краю А. А.РЕМЕЗКОВ Г. Краснодар 26 листопада 2003 року N 637-КЗ Будемо ради розмістити Ваші ради й зауваження по роботі в бджільництві. Для розміщення Вашої статті відішліть її за адресою: з позначкою "статті"