13.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Закон Республіки Башкортостан 'Про бджільництво' - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентар

Закон Республіки Башкортостан 'Про бджільництво' - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентарЗакон Республіки Башкортостан 'Про бджільництво' - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентар.

Закон Республіки Башкортостан "Про бджільництво"

(У редакції Закону Республіки Башкортостан «Про внесення змін у Закон Республіки Башкортостан «Про бджільництво» від 1 жовтня 2004 р. № 103-з) Справжній Закон установлює правові й економічні основи діяльності по розведенню, змісту, охороні медоносних бджіл, їхньому використанню для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин, одержанню продуктів бджільництва, їхній переробці, а також створенню умов для підвищення ефективності бджільництва, забезпеченню дотримання прав і інтересів фізичних осіб і організацій, у тім числі занимающихся бджільництвом і виробництвом пчеловодного інвентарю. Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Основні поняття, використовувані в справжньому Законі В справжньому Законі використовуються наступні основні поняття:бджільництво - галузь сільського господарства, що займається розведенням, змістом і використанням бджіл для одержання меду, воску й побічних продуктів (прополіс, маткове молочко, бджолиний отрута), а також для запилення ентомофильних сільськогосподарських культур;бджоляр - фізична особа, що займається бджільництвом;бджолина родина - співтовариство бджіл, що складає з медоносних бджіл з одною плодовою бджолиною маткою й трутнями;вулик - штучне житло бджіл;пасіка - розміщені в певному місці вулики із бджолиними родинами й необхідним майном для заняття бджільництвом;стаціонарна пасіка - пасіка, розміщена на постійному місці протягом року;кочова пасіка - пасіка, розташовувана в джерел медозбору або масивів сільськогосподарських ентомофильних рослин;індивідуальна пасіка - пасіка, що перебуває у володінні, користуванні й (або) розпорядженні громадянина;продукція бджільництва - продукція, зроблена медоносними бджолами (мед, віск і інші), а також самі медоносні бджоли й бджолині матки;вощина - воскові аркуші з тиснутими машинним способом денцями бджолиних комірок;бджолина матка - самка-производительница медоносних бджіл;бджолиний рій - нова бджолина родина, що сформувалася в основній бджолиній родині й самостійно вилетіла з її при природному роїнні;порода медоносних бджіл - установлена група бджолиних родин, що зложилася під впливом природного й (або) штучного доборів у конкретній географічній зоні перебування, що пристосувалася до цим умовам і отличающаяся спільності біологічних і господарських ознак, що стійко передаються в спадщину;популяція медоносних бджіл - сукупність бджолиних родин у межах породи медоносних бджіл, що сформувалася на певній території й володіє загальному генофонді;ентомофильні рослини - рослини, що запилюються комахами;джерела медозбору - рослини, які утворять нектар і пилок, служать для медоносних бджіл джерелами природного корму й забезпечують медозбір;пчеловодний інвентар - пристосування, інструменти, механізми й інше встаткування для проведення основних і допоміжних робіт у бджільництві;суб'єкти пасічницької діяльності - фізичні особи й організації, чия основна діяльність пов'язана із бджільництвом і виробництвом пчеловодного інвентарю. Стаття 2. Законодавство Республіки Башкортостан про бджільництво Законодавство Республіки Башкортостан про бджільництво ґрунтується на Конституції Російської Федерації, Конституції Республіки Башкортостан і складається зі справжнього Закону й інших нормативних правових актів. Глава II. ЗАНЯТТЯ БДЖІЛЬНИЦТВОМ Стаття 3. Право на заняття бджільництвом і норми змісту бджолиних родин Право на заняття бджільництвом у Республіці Башкортостан мають фізичні особи й організації, що бажають займатися бджільництвом. Чисельність бджолиних родин на пасіках не обмежується. Стаття 4. Підприємницька діяльність в області бджільництва й переробки продукції бджільництва Фізичні особи й організації, у тому числі суспільні об'єднання бджолярів, вправі здійснювати підприємницьку діяльність в області бджільництва й переробки продукції бджільництва відповідно до законодавства Російської Федерації. Стаття 5. Племінна робота в області бджільництва Ведення племінної роботи в області бджільництва племінними пасіками, фермерськими господарствами й приватними особами, що займаються виробництвом і реалізацією племінного матеріалу, здійснюється при наявності ліцензії відповідно до законодавства Російської Федерації. Стаття 6. Облік бджолиних родин Облік бджолиних родин здійснюється в порядку, установлюваному Правительством Республіки Башкортостан. Стаття 7. Реалізація продукції бджільництва Реалізація меду й іншої продукції бджільництва здійснюється власниками бджіл за своїм розсудом за договірними цінами при наявності ветеринарно-санітарного паспорта й лабораторних досліджень на відповідність продукції Дст. За реалізацію фальсифікованої продукції бджільництва винні залучаються до відповідальності відповідно до законодавства Російської Федерації. Стаття 8. Оподатковування суб'єктів пасічницької діяльності Оподатковування суб'єктів пасічницької діяльності, а також надання їм податкових і інших пільг здійснюються відповідно до законодавства Російської Федерації. Стаття 9. Розміщення вуликів із бджолиними родинами Фізичні особи й організації розміщають вулики із бджолиними родинами без обмеження їхньої кількості на приналежним (наданих) їм земельних ділянках при дотриманні зоотехнічних і ветеринарно-санітарних норм і правил змісту медоносних бджіл. Фізичні особи й організації розміщають вулики із бджолиними родинами на такій відстані від установ охорони здоров'я, культури, утворювальних установ, що забезпечує безпека людей. Вулики із бджолиними родинами розміщаються на земельній ділянці на відстані не ближче чим десять метрів від границі земельної ділянки, у противному випадку вулики із бджолиними родинами повинні бути розміщені на висоті не менш чим два метри або відділені від сусідньої земельної ділянки будинком, будовою, спорудженням або густим чагарником висотою не менш чим два метри. Кочові пасіки повинні розміщатися в джерел медозбору на відстані не ближче півтора кілометрів одна від інший і трьох кілометрів від стаціонарних пасік. Не допускається розміщення кочових пасік на шляху літа бджіл з іншої раніше розміщеної пасіки до джерел медозбору. Фізична особа й організація після розміщення кочової пасіки зобов'язані подати відомості про неї й пред'явити ветеринарно-санітарний паспорт пасіки в уповноважений державний орган. Стаття 10. Надання земельних ділянок для здійснення діяльності в області бджільництва Земельні ділянки для здійснення діяльності в області бджільництва надаються фізичним особам і організаціям відповідно до законодавства Російської Федерації й законодавством Республіки Башкортостан. Стаття 11. Використання бджолиних родин для запилення ентомофильних рослин Фізичні особи й організації з метою підвищення врожайності ентомофильних рослин шляхом запилення бджолами можуть на договірній основі надавати суб'єктам пасічницької діяльності місця для розташування бджолиних родин (пасік). Глава III. ПИТАННЯ ВЛАСНОСТІ В ОБЛАСТІ БДЖІЛЬНИЦТВА Стаття 12. Майнові відносини в області бджільництва Питання володіння, користування й розпорядження майном при здійсненні діяльності в області бджільництва й переробки продукції бджільництва регулюються в порядку, установленому законодавством Російської Федерації. Глава IV. КЕРУВАННЯ В ОБЛАСТІ БДЖІЛЬНИЦТВА Стаття 13. Органи керування Керування в області бджільництва здійснюється органами державної влади Республіки Башкортостан. Стаття 14. Участь органів державної влади й органів місцевого самоврядування в розвитку бджільництва Органи державної влади Республіки Башкортостан сприяють розвитку й досягненню високої ефективності бджільництва й виробництва пчеловодного інвентарю, ураховують пропозиції громадян і організацій по охороні бджіл, раціональному використанню бджолиних родин. Стаття 15. Повноваження органів державної влади Республіки Башкортостан в області бджільництва До повноважень органів державної влади Республіки Башкортостан в області бджільництва ставляться:розробка й реалізація республіканських і місцевих програм розвитку бджільництва й виробництва пчеловодного інвентарю;твердження норм і правил в області бджільництва;здійснення економічного стимулювання діяльності в області бджільництва й виробництва пчеловодного інвентарю;забезпечення контролю за дотриманням зоотехнічних і ветеринарно-санітарних норм і правил змісту медоносних бджіл, якістю продуктів бджільництва;забезпечення здійснення заходів щодо попередження хвороб медоносних бджіл, їхньому лікуванню, боротьбі зі шкідниками бджолиних родин і по запобіганню отруєння медоносних бджіл пестицидами й агрохімікатами;сприяння міжнародному співробітництву в області бджільництва й виробництва пчеловодного інвентарю;координація діяльності по професійній підготовці й перепідготовці фахівців в області бджільництва;координація селекційно-племінної роботи в області бджільництва, сприяння розвитку районированних порід бджіл, селекційних пасік і заказників медоносних бджіл;здійснення державного контролю за станом використання й відтворення бджіл і якістю переробки продуктів бджільництва в порядку, установленому законодавством Російської Федерації;розробка й прийняття нормативних правових актів в області бджільництва й виробництва пчеловодного інвентарю;фінансова підтримка суб'єктів пасічницької діяльності в межах засобів, що передбачаються в бюджеті Республіки Башкортостан на державну підтримку агропромислового комплексу;здійснення фінансування витрат на розвиток бджільництва, на ліквідацію епізоотій, карантинних і найнебезпечніших захворювань бджіл, проведення наукових досліджень в області бджільництва, проведення заходів щодо охорони генотипів бджіл;сприяння в залученні іноземних інвестицій для розвитку бджільництва й виробництва пчеловодного інвентарю;надання податкових і інших пільг суб'єктам пасічницької діяльності;підтримка підприємницької, інноваційної й іншої діяльності, спрямованої на розвиток бджільництва й виробництво пчеловодного інвентарю;забезпечення виробництва високотехнологичного, наукомісткого, конкурентоспроможного пчеловодного інвентарю, що користується попитом на внутрішньому й зовнішньому ринках;регулювання інших питань в області бджільництва й виробництва пчеловодного інвентарю. Глава V. ОХОРОНА МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ Стаття 16. Організація охорони медоносних бджіл, зоотехнічний і ветеринарно-санітарний контроль в області бджільництва Організація охорони медоносних бджіл здійснюється вповноваженими органами державної влади Республіки Башкортостан. Контроль за дотриманням зоотехнічних і ветеринарно-санітарних норм і правил змісту медоносних бджіл здійснюється в порядку, установленому законодавством Російської Федерації й законодавством Республіки Башкортостан. Стаття 17. Ветеринарно-санітарний нагляд у бджільництві Ветеринарно-санітарний нагляд у бджільництві здійснюється Управлінням ветеринарії при Міністерстві сільського господарства Республіки Башкортостан, районними й міськими ветеринарними станціями. Ветеринарно-санітарні установи надають допомогу бджолярам у випадку епизоотического захворювання бджіл, погрози їхньої загибелі внаслідок екологічних причин за допомогою інформаційної й консультативної роботи, діагностики захворювань, постачання бджолярів ветеринарними препаратами й засобами захисту бджіл, роблять послуги із профілактики хвороб і лікуванню бджіл, здійснюють нагляд за ввозом і вивозом бджолиних родин, маток і продуктів бджільництва, а також за якістю реалізованої продукції бджільництва у встановленому порядку. Стаття 18. Основні вимоги до охорони й раціонального використання бджіл Основними вимогами до охорони й раціонального використання бджіл є:науково обґрунтоване, раціональне використання й відтворення бджіл;охорона середовища перебування бджіл, умов їхнього розмноження, шляхів міграції й кочівель;оптимальне насичення бджолами всієї території нужденних у запиленні садів, сільськогосподарських ентомофильних культур і дикоростучої флори;ветеринарно-санітарне обслуговування пасік, забезпечення наукової консультації бджолярів з питань відходу й змісту бджіл, практична допомога ветлікарів і інших фахівців. Охорона бджіл забезпечується за допомогою:дотримання фізичними особами й організаціями зоотехнічних і ветеринарно-санітарних норм і правил змісту медоносних бджіл і розміщення вуликів із бджолиними родинами в джерел медозбору;виконання фізичними особами й організаціями вимог охорони навколишнього середовища, кочівель і шляхів міграції медоносних бджіл;охорони вуликів із бджолиними родинами від руйнування;попередження хвороб медоносних бджіл, боротьби зі шкідниками бджолиних родин;сприяння безперешкодному перевезенню бджолиних родин;організації наукових досліджень в області охорони медоносних бджіл;пропаганди охорони бджільництва й бджіл засобами масової інформації, виховання всіх громадян у дусі гуманізму стосовно бджіл. Попередження хвороб медоносних бджіл, їхнє лікування, боротьба зі шкідниками бджолиних родин, а також виробництво вощини проводяться відповідно до ветеринарного законодавства Російської Федерації й законодавством Республіки Башкортостан. Фізичні особи й організації зобов'язані мати ветеринарно-санітарні паспорти пасік. Видача й ведення ветеринарно-санітарних паспортів пасік здійснюються в порядку, установленому вповноваженим державним органом. Стаття 19. Охорона середовища перебування й діяльності, умов розмноження, місць кочівель і шляхів міграції бджіл Організації, селянські (фермерські) господарства й громадяни, здійснюючи будівництво й реконструкцію об'єктів, впровадження нових технологічних процесів, роботи з меліорації, використанню земель, багаторічних насаджень і лісових масивів і іншу діяльність, що впливає на стан бджіл, зобов'язані забезпечувати заходу щодо збереження середовища їхнього перебування, недоторканність ділянок і рослин, що представляють особливу цінність для збереження й життєдіяльності бджіл. Стаття 20. Охорона бджіл від засобів хімізації, застосовуваних у сільському й лісовому господарствах Застосування засобів хімізації в сільському й лісовому господарствах дозволяється тільки відповідно до їх переліку, затвердженому у встановленому порядку, при строгому дотриманні правил охорони бджіл. Забороняється застосування пестицидів для обробки полів, полезахисних лісосмуг і деревинно-чагарникових насаджень під час цвітіння основних медоносних рослин. Сільськогосподарські підприємства й організації, що застосовують хімічні засоби для обробки медоносних рослин, зобов'язані за п'ять днів до початку роботи письмово або через місцеву печатку попередити про це організації й фізичних осіб, що мають пасіки в радіусі до семи кілометрів від оброблюваних ділянок, повідомити про застосовуваний препарат, його токсичності й строках ізоляції бджолиних родин. Стаття 21. Охорона бджіл при проведенні лісогосподарських і сільськогосподарських робіт Заходу, спрямовані на підвищення продуктивності лісів, проводяться з урахуванням вимог, що забезпечують ефективне здійснення діяльності в області бджільництва. Забороняються рубання нектароносної липи, клена, верби, акації, а також заготівля кори, знятої з верб, у радіусі до трьох кілометрів від місць розміщення стаціонарних пасік і населених пунктів, що мають бджолині родини, за винятком заходів щодо поліпшення санітарного стану лісів і умов їхнього відтворення й інших випадків, установлених законодавством Російської Федерації й законодавством Республіки Башкортостан. Не підлягають рубанню дерева з дуплами як вільні, так і зайняті бджолиними родинами, що перебувають на обліку лісгоспів, які відповідають за їхню охорону. Добір меду із гнізд бджолиних родин, що живуть у лісах, допускається без вилучення й знищення бджіл і спилювання дерев з дуплами, зайнятими бджолами, за умови залишення в їхніх житлах необхідних кормових запасів. Забороняється скошування сільськогосподарських ентомофильних культур у період інтенсивного літа бджіл. Стаття 22. Розведення й використання найцінніших популяцій медоносних бджіл і порід місцевих бджіл Пріоритетними для розведення й використання є породи бджіл, районированні в Республіці Башкортостан. Завезення бджолиних родин і бджолиних маток інших порід здійснюється за узгодженням з органами державного ветеринарного нагляду на території Республіки Башкортостан. З метою забезпечення фізичних осіб і організацій найціннішими в племінному відношенні популяціями медоносних бджіл і породами місцевих бджіл на певних територіях (ареалах їхнього природного перебування) створюються племінні репродуктори (селекційні пасіки). Навколо племінних репродукторів (селекційних пасік) установлюються захисні ділянки з радіусом не менш чим п'ятнадцять - двадцять кілометрів, на території яких забороняється ввіз бджолиних родин або бджолиних маток інших популяцій медоносних бджіл і порід медоносних бджіл, а також бджолиних родин або бджолиних маток невідомого походження. Стаття 23. Оповіщення фізичних осіб і організацій про ситуації, що представляють небезпеку для медоносних бджіл Фізичні особи й організації мають право на одержання своєчасної, повної й достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про ситуації, що представляють небезпеку для медоносних бджіл. Оповіщення фізичних осіб і організацій про стан навколишнього природного середовища, а також про ситуації, що представляють небезпеку для медоносних бджіл, здійснюється через засоби масової інформації. Стаття 24. Сприяння перевезенню бджолиних родин Перевезення бджолиних родин повинна здійснюватися по маршрутах, погодженим з відповідними спеціально вповноваженими державними органами. Для запобігання загибелі бджолиних родин від перегріву вулика й різкого підвищення вологості повітря у вулику не допускається затримка транспортних засобів, що здійснюють перевезення бджолиних родин, уповноваженими на те органами на строк більш ніж п'ятнадцять хвилин. При необхідності відповідні спеціально вповноважені державні органи сприяють у безперешкодному перевезенні бджолиних родин. Причепи, платформи, павільйони й пересувні будки, обладнані під кочові пасіки, ставляться до технологічного сільськогосподарського встаткування. Стаття 25. День бджоляра Республіки Башкортостан Установити День бджоляра Республіки Башкортостан - друга неділя серпня. Стаття 26. Справжній Закон набуває чинності від дня його офіційного опублікування. Президент Республіки Башкортостан М. Рахімов Уфа, Будинок Республіки 1 жовтня 2004 року. № 103-з Будемо ради розмістити Ваші ради й зауваження по роботі в бджільництві. Для розміщення Вашої статті відішліть її за адресою: з позначкою "статті"