26.jpg

Нові Фермерськи Секрети

Вирощування тюльпанів

Назва тюльпан одержала від подібності зі східним головним убором і походить від перського «toliban», що означає тюрбан. Ця квітка в основному призначений для…

Папороть

ПАПОРОТЬ (FERNS). Папороті належать до числа найбільш древніх груп вищих безнасінних рослин. Пологів у папоротей нараховують порядку 300, а видів біля 10000.…

Грошове дерево толстянка

ТОЛСТЯНКА (CRASSULA) - Крассула, толстянка, жирянка, «монетне, грошове дерево» назви суккулентних рослин, що ставляться до сімейства толстянкові, що нараховує…

Закон Архангельської області 'Про бджільництво' - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентар

Закон Архангельської області 'Про бджільництво' - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентарЗакон Архангельської області 'Про бджільництво' - Статті по бджільництву - Бджільництво: устаткування й інвентар.

Закон Архангельської області "Про бджільництво"

Стаття 1. Предмет регулювання справжнього закону Справжній закон регулює відносини, що виникають при здійсненні діяльності по розведенню, змісту медоносних бджіл, їхньому використанню для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин, виробництву продуктів бджільництва, охороні медоносних бджіл, забезпеченню захисту прав і інтересів фізичних і юридичних осіб, що займаються бджільництвом на території Архангельської області. Стаття 2. Правова основа регулювання відносин в області бджільництва Правовою основою регулювання відносин в області бджільництва є Федеральні закони від 24 квітня 1995 року N 52-ФЗ "Про тваринний світ", від 3 серпня 1995 року N 123-ФЗ "Про племінне тваринництво", від 7 липня 2003 року N 112-ФЗ "Про особисте підсобне господарство", Закон Російської Федерації від 14 травня 1993 року N 4979-I "Про ветеринарію", інші нормативні правові акти Російської Федерації, справжній закон і інші нормативні правові акти Архангельської області. Стаття 3. Основні поняття, застосовувані в справжньому законі В справжньому законі застосовуються наступні основні поняття: - бджільництво - розведення, зміст і охорона медоносних бджіл, їхнє використання для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин і одержання продуктів бджільництва, а також діяльність, пов'язана з переробкою й реалізацією продуктів бджільництва; - бджоляр - особа, що здійснює діяльність по догляду за бджолиними родинами, спрямовану на одержання продуктів бджільництва і їхню первинну обробку; - продукти бджільництва - продукти, зроблені медоносними бджолами в результаті їхнього природного існування, а також самі бджоли у всіх біологічних формах і на всіх стадіях життєвого циклу й бджолині родини; - бджолина родина (далі також - пчелосемья) - співтовариство медоносних бджіл, що складає з робочих бджіл, трутнів і бджолиної матки, що живуть у вулику або гнізді; - бджолина матка - самка - производительница медоносних бджіл; - бджолиний рій - нова бджолина родина, що сформувалася в основній бджолиній родині, самостійно вилетіла з її при природному роїнні й не досягло постійного житла; - вулик - спорудження для змісту бджолиної родини; - пасіка - розміщені на певній земельній ділянці вулики (вулик) із бджолиними родинами й необхідне майно для занять бджільництвом; - власник пасіки - юридична або фізична особа, що володіє, користується й розпоряджається пасікою; - стаціонарна пасіка - пасіка, розміщена на постійному місці протягом року; - кочова пасіка - пасіка, тимчасово розташовувана в джерел медозбору або масивів сільськогосподарських ентомофильних рослин на період медозбору; - ентомофильні рослини - рослини, що запилюються комахами; - джерела медозбору - рослини, які утворять нектар і пилок і служать для медоносних бджіл джерелом природного корму; - порода медоносних бджіл - група бджолиних родин, що сформувалася під впливом природного добору в певних кліматичних умовах і обладающая комплексі ознак, що стійко передаються від покоління до покоління; - популяція медоносних бджіл - сукупність бджолиних родин у межах породи медоносних бджіл, що сформувалася на певній території й володіє загальному генофонді; - генотип медоносних бджіл - спадкоємна основа організму медоносних бджіл (сукупність всіх спадкоємних генів організму); - сертифікат (свідчення) - документ, що підтверджує походження й інші якості пчелосемьи й продуктів бджільництва; - санітарний^-санітарний-ветеринарно-санітарний паспорт пасіки - документ, що підтверджує санітарний стан пасіки, видаваний державними ветеринарними установами Архангельської області; - ветеринарне свідчення - супровідний документ, що характеризує ветеринарно-санітарний стан супроводжуваного вантажу й місця його виходу, видаваний установами державної ветеринарної служби; - план породного районування бджіл - документ, що науково підтверджує розміщення порід бджіл, затверджений Наказом Міністерства сільського господарства СРСР від 22 січня 1979 року N 32, відповідно до якого на території Архангельської області розміщається среднерусская порода бджіл. Стаття 4. Мета й завдання справжнього закону Метою справжнього закону є правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні діяльності в області бджільництва й забезпеченні охорони медоносних бджіл. Справжній закон спрямований на рішення наступних завдань: - задоволення потреб населення в продуктах бджільництва, більше повне використання природних ресурсів і створення робочих місць в Архангельській області; - забезпечення захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що займаються бджільництвом на території Архангельської області; - створення умов для розведення, змісту медоносних бджіл і використання їх для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин; - розвиток виробництва продуктів бджільництва; - охорона медоносних бджіл; - збереження й поліпшення генофонду медоносних бджіл відповідно до плану породного районування бджіл. Стаття 5. Реєстрація пасік і облік бджолиних родин 1. Реєстрацію пасік, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, здійснюють відповідно до законодавства Російської Федерації й законодавством Архангельської області установи державної ветеринарної служби Архангельської області, що контролюють проведення на пасіках необхідних ветеринарно-санітарних заходів. 2. Власники пасік повинні дотримувати наступних умов (незалежно від кількості пчелосемей): - наявність ветеринарно-санітарного паспорта на кожну пасіку, що засвідчує її ветеринарно-санітарне благополуччя; - щорічне подання в установи державної ветеринарної служби Архангельської області по місцю реєстрації бджолиних родин ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, результатів лабораторних досліджень епизоотического стану бджолиних родин, проведених державною ветеринарною службою по місцю їхньої реєстрації, для внесення у ветеринарно-санітарний паспорт пасіки. 3. Кількість бджолиних родин, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, не обмежується, за винятком випадків, передбачених законодавством Російської Федерації. Стаття 6. Розміщення стаціонарних пасік 1. Розміщення юридичними й фізичними особами стаціонарних пасік на земельних ділянках, що належать їм на праві власності або іншому праві, передбаченому земельним законодавством Російської Федерації, а також на землях лісового фонду виробляється відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Юридичні й фізичні особи розміщають пасіки на такій відстані від установ охорони здоров'я, культури, утворювальних установ, що забезпечує безпека громадян. Розміщення вуликів із бджолиними родинами здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних вимог. 3. Стаціонарна пасіка, розташована в населеній місцевості або в безпосередній близькості від шляхів прогону худоби, повинна бути обнесена забором або густим чагарником висотою не менш двох метрів, що перешкоджають прольоту медоносних бджіл у поверхні землі, або оснащена вуликами, що перебувають на висоті не менш двох метрів від поверхні землі. Стаття 7. Розміщення кочових пасік 1. Кочові пасіки розміщаються в джерел медозбору на відстані не ближче чим півтора кілометра одна від інший і не ближче чим три кілометри від стаціонарних пасік з метою забезпечення продуктивного змісту бджолиних родин і ефективного запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин. 2. Не допускається розміщення кочових пасік на шляху літа бджіл з іншої раніше розміщеної пасіки, на шляху перельоту бджіл інших пасік, поблизу підприємств хімічної промисловості, ліній електропередачі високої напруги й земельних ділянок рекреаційного призначення, а також поблизу житлових приміщень громадян, що мають медичний висновок про алергійну реакцію на укуси бджіл. Стаття 8. Надання земельних ділянок для здійснення діяльності в області бджільництва 1. Земельні ділянки для здійснення діяльності в області бджільництва надаються юридичним і фізичним особам відповідно до земельного законодавства Російської Федерації, лісовим законодавством Російської Федерації, законодавством Архангельської області й з урахуванням вимог статей 6 і 7 справжнього закону. 2. Власники, власники й користувачі земельних ділянок, найбільш зручних для розміщення пасік, вправі за своїм розсудом надавати бджолярам відповідно до цивільного, земельного, лісового законодавства Російської Федерації й сьогоденням законом можливість розміщення пасік на таких ділянках на період цвітіння джерел медозбору незалежно від місць реєстрації бджолиних родин. Органи місцевого самоврядування муніципальних районів Архангельської області сприяють бджолярам у розміщенні пасік на даних земельних ділянках. Стаття 9. Використання бджолиних родин для запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин Юридичні й фізичні особи, що здійснюють діяльність по обробленню сільськогосподарських ентомофильних рослин, з метою підвищення їхньої врожайності можуть використовувати бджолині родини, що перебувають у власності інших осіб, з оплатою послуг з організації запилення сільськогосподарських ентомофильних рослин бджолами на підставі договорів із власниками пасік, укладених відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації. Стаття 10. Реалізація продуктів бджільництва Еализация меду й інших продуктів бджільництва здійснюється при наявності ветеринарного свідчення, сертифіката відповідності, виданого органом по сертифікації, і ветеринарно-санітарного паспорта пасіки. Стаття 11. Охорона медоносних бджіл Охорона медоносних бджіл забезпечується відповідно до законодавства Російської Федерації й сьогоденням законом за допомогою: - дотримання юридичними й фізичними особами зоотехнічних і ветеринарно-санітарних норм і правил змісту медоносних бджіл і розміщення вуликів і пасік у джерел медозбору; - виконання юридичними й фізичними особами вимог по охороні навколишнього середовища, шляхів кочівель і міграції медоносних бджіл; - охорони вуликів із бджолиними родинами від руйнування й знищення; - запобігання отруєння медоносних бджіл пестицидами й агрохімікатами; - попередження хвороб медоносних бджіл, їхнього лікування, боротьби зі шкідниками бджолиних родин; - безперешкодного перевезення бджолиних родин; - організації наукових досліджень в області охорони медоносних бджіл. Стаття 12. Основні вимоги до організації охорони й раціонального використання медоносних бджіл Основними вимогами до організації охорони й раціонального використання медоносних бджіл є: - науково обґрунтоване зоотехнічне й ветеринарне обслуговування бджолиних родин фахівцями державних служб в області зоотехнії й ветеринарії; - здійснення мер по охороні природного середовища перебування медоносних бджіл, умов їхнього відтворення, розмноження, кочівель і шляхів міграції; - оптимальне розміщення вуликів і пасік на територіях, зайнятих насадженнями, що бідують у запиленні; - забезпечення бджолярів на договірних умовах науковими консультаціями про методи бджільництва й надання їм практичної допомоги фахівцями в області зоотехнії й ветеринарії. Стаття 13. Охорона медоносних бджіл при застосуванні пестицидів і агрохімікатів у сільському господарстві й лісовому господарстві В період цвітіння джерел медозбору застосування пестицидів і агрохімікатів у сільському господарстві й лісовому господарстві здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації про безпечний обіг з пестицидами й агрохімікатами. Стаття 14. Охорона медоносних бджіл при проведенні лісозаготівельних і лісогосподарських робіт Охорона медоносних бджіл при проведенні лісозаготівельних і лісогосподарських робіт забезпечується шляхом виконання заходів щодо підвищення продуктивності лісів лісокористувачами й лісгоспами федерального органа керування лісовим господарством відповідно до лісовпорядних проектів, лісовим і іншим законодавством Російської Федерації. Стаття 15. Охорона генотипів медоносних бджіл 1. Робота зі збереження, відтворенню й поліпшенню генотипів медоносних бджіл здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації й законодавством Архангельської області. 2. Юридичні й фізичні особи повинні завозити, розміщати й містити популяції медоносних бджіл, які передбачені планом породного районування бджіл. Для збереження й відтворення популяції медоносних бджіл створюються племінні (разведенческие) пасічницькі господарства й пасіки. Навколо племінних (разведенческих) пасічницьких господарств і пасік установлюється захисна зона в радіусі не менш 20 кілометрів, на територію якої забороняється ввіз бджолиних родин або бджолиних маток інших порід і популяцій медоносних бджіл. 3. Завезення в Архангельську область бджолиних родин і бджолиних маток інших порід, а також розміщення на території Архангельської області кочових пасік з інших регіонів здійснюються відповідно до ветеринарно-санітарних вимог. Стаття 16. Державне керування в області бджільництва Державне керування в області бджільництва здійснюється шляхом: - координації діяльності юридичних і фізичних осіб, що займаються бджільництвом; - контролю за дотриманням правил продажу, перевезення медоносних бджіл і бджолиних маток, здійсненням паспортизації пасік, дотриманням установлених нормативів їхнього розміщення, використанням джерел медозбору; - контролю за дотриманням юридичними й фізичними особами встановлених правил застосування засобів захисту рослин, а також правил збереження середовища перебування й діяльності медоносних бджіл, умов їх розмноження, шляхів кочівель і міграції. Стаття 17. Державна підтримка в області бджільництва Державна підтримка в області бджільництва здійснюється за допомогою: - відшкодування витрат на ліквідацію епізоотії медоносних бджіл, проведення наукових досліджень в області бджільництва, проведення заходів щодо охорони генотипу медоносних бджіл; - виділення засобів з обласного бюджету для комплектування базових господарств по розведенню среднерусской породи медоносних бджіл відповідно до довгострокових цільових і відомчих цільових програм Архангельської області; - відшкодування частини витрат на сплату відсотків по інвестиційних кредитах і кредитам, отриманим в російських кредитних організаціях, на покупку пчелосемей, технологічного сільськогосподарського встаткування; - організації підготовки й перепідготовки кадрів бджолярів, їх методичного й інформаційного забезпечення з питань бджільництва. Стаття 18. Муніципальна підтримка в області бджільництва Органи місцевого самоврядування в Архангельській області відповідно до муніципальних нормативних правових актів вправі здійснювати міри муніципальної підтримки розвитку бджільництва. Стаття 19. День бджоляра Архангельської області Встановити День бджоляра Архангельської області 14 серпня. Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства в області бджільництва 1. Відповідальність за порушення законодавства в області бджільництва здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації й обласним законом від 3 червня 2003 року N 22-ОЗ "Про адміністративні правопорушення". 2. Суперечки, що виникають між фізичними, юридичними особами при здійсненні діяльності в області бджільництва, дозволяються в порядку, установленому законодавством Російської Федерації. Стаття 21. Внесення змін і доповнень в обласний закон "Про адміністративні правопорушення" у зв'язку з набранням чинності справжнім законом Внести в обласний закон від 3 червня 2003 року N 22-ОЗ "Про адміністративні правопорушення" ("Відомості Архангельських обласних Зборів депутатів", 2003, N 22; 2004, N 31, 32, 33; 2005, N 2, 3, 4, 5, 6, 8; 2006, N 9, 10, 11, 13) наступні зміни й доповнення: 1. Доповнити статтею 2.3.1 наступного змісту: "Стаття 2.3.1. Порушення законодавства Архангельської області в області бджільництва Недотримання правил і норм змісту бджолиних родин - тягне накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від одного до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятнадцяти до п'ятдесятьох мінімальних розмірів оплати праці". 2. У пункті 1 статті 9.4: 1) доповнити новим підпунктом 6 наступного змісту: "6) уповноважений виконавчий орган державної влади Архангельської області в сфері агропромислового комплексу - по справах про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 2.3.1 справжнього закону"; 2) підпункти 6 - 8 уважати відповідно підпунктами 7 - 9.3. Пункт 1 статті 11.3 доповнити підпунктом 18 наступного змісту: "18) посадовими особами вповноваженого виконавчого органа державної влади Архангельської області в сфері агропромислового комплексу - по справах про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 2.3.1 справжнього закону". Стаття 22. Набрання чинності справжнім законом Справжній закон набуває чинності через 10 днів від дня його офіційного опублікування. Голова адміністрації області Н. И.Кисельов